Pigment Boyama Grubu Kimyasalları

Pigment boyama, moda trendleri, makul maliyeti ve çevresel önlemler dolayısıyla gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir.
Pigment boyama başlıca 2 ayrı yöntemle yapılmaktadır; Fular (padding) ve Çektirme (exhaust) ile boyama.
Pigmacolor pigment dispersionları, iyi bir şekilde disperse olmuş ve mükemmel bir homojenliktedir, bu da ürünün baskı prosesi süresince şablon tıkamalarına ve boyama prosesinde düzgünlükle ilgili problemlere yol açmaksızın çalışmasına imkan verir.

Fular Boyama
ÜRÜNLER (Fular Boyama) Boya Binderleri (anyonik)
Özel anti-migrant çapraz bağlama ajanı
Disperse olan pigmentlerin silindire sıvanmasına karşı anti-blokaj ajanları. Fular boyamanın popüleritesi yanında aşağıda sayılan avantajlar bu uygulamaya büyük önem kazandırıyor. Kolay boyama sistemi Pigment boyama Kontinyü (sürekli) sistem için uygundur. Aynı zamanda Elyaf karışımlarının boyaması için de uygundur.

Çektirme ile Boyama
Fular boyama ve baskı metotlarının kullanılmasıyla katyonik binder, Mordant, düşük sıcaklıkta çalışan çapraz bağlama ajanı, pigmentler, pigment renklendirme yıllardır büyük önem kazandı, daha geç uygulanmasına rağmen giysi boyama için çektirme yöntemi ile boyamanın gelişi daha hızlı oldu. Pigmentin elyafa bir afinitesi olmadığı için Pigmentler elyafla herhangi bir bağ oluşturmazlar. Bu sebeple çektirme yöntemi ile boyama metodu için önce kumaş ön işlemle katyonik hale getirilir. Bu yöntem iki basamaktan oluşmaktadır. Ön işlem (katyonizasyon) ve Boyama.